Privacyverklaring Onesta Vastgoed & Makelaardij

Onesta Vastgoed en privacy

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Onesta Vastgoed omgaat met uw gegevens. Omdat Onesta ook is aangesloten bij de branchevereniging VBO, zal er ook worden ingegaan welke gegevens worden gedeeld met de VBO.

Privacy is belangrijk

Onesta Vastgoed & Makelaardij en de VBO nemen privacy uiterst serieus en vinden het meer dan logisch dat er ook voorzichtig en zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Onesta Vastgoed verwerkt uw gegevens zorgvuldig en conform alle toepasselijke wet- en regelgeving. Wij besteden de nodige aandacht om onze systemen te beveiligen en ze ook veilig te houden. Wij doen zo veel mogelijk aan waarborgen tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging van gegevens.

Verwerking en verzameling van gegevens

In het kader van onze dienstverlening is het noodzakelijk dat wij bepaalde informatie aanvragen en opslaan. Deze gegevens worden veilig opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor zij zijn opgevraagd. Indien u uw gegevens hebt verstrekt in het kader van een service die wij verlenen, zullen deze alleen met derden worden gedeeld (zoals notarissen, andere makelaars e.d.) voor zover dit noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van de desbetreffende service.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Onesta Vastgoed bewaart verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en wettelijk vereist, teneinde de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Gegevensverstrekking aan VBO

Teneinde een zo goed mogelijke service voor alle VBO-aangesloten makelaars te kunnen bieden, deelt Onesta haar gegevens ook met de VBO. VBO gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Zorgen dat alle VBO-makelaars een actueel aanbod hebben van de verkochte en te koopstaande VBO-objecten;
  • Het plaatsen van dergelijke VBO-objecten op aangesloten aanbiedingssites;
  • Het onderhouden van een database, teneinde het mogelijk maken van taxaties en waardebepalingen, alsook het mogelijk maken van het verkrijgen van een inzicht in het verloop en ontwikkelingen van de vastgoedmarkt. Deze gegevens worden – gezien de strekking en hun doel – voor onbepaalde tijd bewaard.

Inkijken, wijziging of verwijdering van gegevens

Indien u wil weten welke gegevens Onesta Vastgoed & Makelaardij van u heeft, kunt u een inzichtverzoek doen middels brief of per email. De VBO verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Indien u wil weten welke gegevens worden verwerkt door de VBO, dan kunt u dit ook aan ons vragen en zullen wij zorgen dat u zo snel mogelijk een antwoord krijgt. Voor wijziging of verwijdering van uw gegevens, kunt u ons een gemotiveerde brief of email sturen. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen, tenzij het ons wettelijk verplicht is dergelijke informatie te bewaren.

Klachten

Indien u toch nog vragen of – ondanks alle zorg die wij voor uw gegevens en privacy dragen – een klacht heeft over hoe Onesta met uw gegevens omgaat, dan kunt u met ons contact opnemen. 

Cookiestatement

Onesta Vastgoed & Makelaardij gebruikt alleen technische en functionele cookies: deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website werkt en onthouden (bijvoorbeeld) uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de website optimaliseren. Ook gebruiken we cookies om het surfgedrag op onze website in kaart te brengen: zo kunnen we ervoor zorgen dat onze website optimaal wordt benut, daar waar mensen het willen. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Hoe dit moet, hangt af van welke browser u gebruikt en kunt u vinden via internet.

Wijzigingen

Onesta Vastgoed & Makelaardij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is verstandig deze privacyverklaring periodiek te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

van

Goedemorgen 👋

Benieuwd naar de waarde van jouw huis?

Je weet het in 1 minuut. Laten we beginnen!

Wat is de reden van jouw aanvraag?
Ik wil graag...

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Wanneer wil je verhuizen?

We zijn er bijna 🎉

Om het rapport op te maken hebben we een aantal gegevens nodig

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms

Jouw woningwaarde wordt berekend... 🚀

loading

Bedankt %name%! De woningwaarde van %address% is berekend 🥳

Check je mail voor het rapport!

success
Wat is mijn huis waard?
Snel antwoord op je vraag?