Blog

Let goed op je toeslagen - De meeste kloppen niet

Meer dan de helft van de uitbetaalde huurtoeslagen en kindgebonden budgetten klopt niet. Corrigeren kan gewoon, maar houd wel rekening met een onverwachte rekening

Toeslagen zijn tegemoetkomingen in bepaalde kosten. Ze zijn met name gericht op belastingplichtigen die van een laag tot modaal inkomen rond moeten komen. De hoogte van de toeslagen is afhankelijk van het inkomen en kan bijvoorbeeld ook afhankelijk zijn van de kosten die je maakt. De maandelijkse uitkeringen van de Belastingdienst zijn gebaseerd op geschatte inkomsten en kunnen hierdoor sterk afwijken van het bedrag waar de belastingplichtige werkelijk recht op heeft.

Vooral bij de huurtoeslag en het kindgebonden budget gaat het mis

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) gaat het vooral mis met twee van de vier toeslagen, namelijk de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Eén op de tien huurders die recht hebben op huurtoeslag krijgt het niet. Dat wordt mede veroorzaakt door de complexiteit van het aanvragen van de toeslag. Mensen moeten zelf actie ondernemen en branden zich liever niet aan belastingzaken. De Belastingdienst zorgt in de meeste gevallen voor het toekennen van het kindgebonden budget, maar deze is ook afhankelijk van het inkomen en het uitgekeerde bedrag wijkt daarom vaak af van waar werkelijk recht op bestaat.

Bewust een te lage toeslag aanvragen

Vier op de tien huishoudens met huurtoeslag krijgt nog een nabetaling. Met andere woorden, deze gezinnen hebben te weinig huurtoeslag gekregen. Het is ook verstandig om het inkomen bij twijfel niet te laag in te schatten. Op deze manier voorkom je dat je een deel van de uitbetaalde toeslag later terug moet betalen. Bij het kindgebonden budget krijgt twee op de tien huishoudens die er recht op hebben nog een nabetaling.

Het inkomen inschatten is vaak moeilijk

Het goed inschatten van het inkomen van volgend jaar is niet voor iedereen mogelijk. Belastingplichtigen met een flexibel inkomen moeten toch een inschatting maken. Het inkomen te hoog inschatten heeft de voorkeur, maar de maandelijkse tegemoetkoming moet wel hoog genoeg zijn om van rond te komen. Het aanvragen van toeslagen heeft de Belastingdienst al sterk vereenvoudigd, maar er moet toch ook nog wel het nodige gebeuren.

Niet iedereen die recht heeft ontvangt het ook

Het regelen van de belastingzaken lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het vaak mee. Om in te schatten of je recht hebt hoef je alleen maar een aantal vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld het inkomen en jouw spaarvermogen. Heb je recht op een toeslag? Door met DigiD in te loggen kun je een al deels ingevulde aangifte online verder invullen.

van

Goedemorgen 👋

Benieuwd naar de waarde van jouw huis?

Je weet het in 1 minuut. Laten we beginnen!

Wat is de reden van jouw aanvraag?
Ik wil graag...

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Wanneer wil je verhuizen?

We zijn er bijna 🎉

Om het rapport op te maken hebben we een aantal gegevens nodig

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms

Jouw woningwaarde wordt berekend... 🚀

loading

Bedankt %name%! De woningwaarde van %address% is berekend 🥳

Check je mail voor het rapport!

success
Wat is mijn huis waard?
Snel antwoord op je vraag?